Triển khai thực hiện văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Ng

Tuyên truyền, phổ biến

Triển khai thực hiện văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Ng

15/08/2019 09:55:12

Đăng tải nội dung sau: Ngày 01/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Để đảm bảo mục tiêu đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, ngày 05/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Qua đó công bố số liệu tổng hợp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng 06 tháng đầu năm 2019; đồng thời đưa ra các nội dung đề nghị cụ thể trong 06 tháng cuối năm 2019 nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để triển khai mạnh mẽ đấu thầu qua mạng.

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech