Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT

Tuyên truyền, phổ biến

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự ATGT

06/06/2019 13:09:33

Ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó:

1. Về nội dung chi:

a) Đối với nội dung chi chung, Bộ Tài chính sửa đổi 02 nội dung chi sau:

- Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT: Sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác (tờ rơi, áp-phích, pa-nô, khẩu hiệu, băng hình, video clip), tin nhắn qua điện thoại di động và mạng xã hội, tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi, bình chọn, triển lãm ảnh, mít tinh và các hình thức, sản phẩm truyền thông khác để tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền về TTATGT, phòng ngừa tai nạn giao thông. Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, sản phẩm, nội dung truyền thông và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao theo thẩm quyền, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ (trước đây theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC thì nội dung chi là “Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông”).

- Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm TTATGT (trước đây theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC thì nội dung chi là “Chi hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm TTATGT”);

b) Đối với nội dung chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương, Bộ Tài chính bổ sung 03 nội dung chi sau:

- Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về TTATGT;

- Chi xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, đảm bảo không trùng lắp với các nguồn kinh phí khác;

- Chi thực hiện các nhiệm vụ phối hợp tăng cường bảo đảm TTATGT phát sinh đột xuất trong năm với các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Về nội dung lập và phân bổ dự toán, Bộ Tài chính sửa đổi hình thức chi kinh phí bảo đảm TTATGT như sau:

Kinh phí bố trí để lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, ngân sách địa phương) được thực hiện bằng hình thức rút dự toán (trước đây theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BTC thì khoản kinh phí này được thực hiện bằng hình thức lệnh chi tiền theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính).

3. Về hiệu lực thi hành: Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2019.

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech