Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tuyên truyền, phổ biến

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

14/07/2019 13:40:00

Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

             Ngày 08/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

            Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, UBND tỉnh có văn bản số 2069/UBND-TH ngày 13/6/2019 yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các bên mời thầu nghiêm túc triển khai thực hiện. Việc thực hiện các gói thầu, các nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên  được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu phải thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2019).

Tệp đính kèm

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech