Thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bình Thuận

Tuyên truyền, phổ biến

Thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Bình Thuận

20/03/2019 16:23:35

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bình Thuận có ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND công bố kết quả hệ thống hóa văn bản văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2014-2018.

Công bố kèm theo Quyết định là Tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực của HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 và các Danh mục văn bản gồm:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa: 522 văn bản.

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 345 văn bản.

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 32 văn bản.

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 34 văn bản.

Công chức, viên chức Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, nắm bắt kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc phạm vi phụ trách; triển khai áp dụng đúng quy định và định hướng nhiệm vụ tiếp tục rà soát văn bản QPPL trong thời gian tới.

Quyết định số 594/QĐ-UBND

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech