Công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2019

Tuyên truyền, phổ biến

Công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2019

06/06/2019 13:00:44

Ngày 29/5/2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch 05/KH-BVĐ-MTTQ về việc triển khai Công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2019.

Kế hoạch nhằm phát động rộng rãi phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội; góp phần cùng các chương trình mục tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1-1,2% theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ hai về chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Chỉ tiêu toàn tỉnh phấn đấu đạt 9 tỷ 500 triệu đồng, trong đó Quỹ cấp tỉnh phấn đấu vận động 2 tỷ 200 triệu đồng, Quỹ huyện và xã phấn đấu vận động 7 tỷ 300 triệu đồng, thời gian vận động kết thúc vào 30/11/2019.

Nguồn vận động chủ yếu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ theo các mục tiêu của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

Kế hoạch 05/KH-BVĐ-MTTQ

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech