Đẩy mạnh triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội

Tuyên truyền, phổ biến

Đẩy mạnh triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội

14/07/2019 13:45:48

Ngày 11/5/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1864/KH-UBND nhằm thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Mục tiêu chung của Đề án là đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Để đảm bảo việc thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt, hoàn thành mục tiêu UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 1864/KH-UBND, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 2457/UBND-TH ngày 05/7/2019 về đẩy mạnh triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, các bệnh viện tại thành phố Phan Thiết, các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh nghiêm túc, đẩy mạnh triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn về thanh toán không dùng tiền mặt; vận động cán bộ, công chức trong đơn vị mình thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí.

- Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý tích cực phối hợp với ngành Ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Công văn 2457/UBND-TH

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech