Thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ

Tuyên truyền, phổ biến

Thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ

20/03/2019 16:19:41

Vừa qua Bộ Ngoại giao có ban hành Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 và Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước kỳ 2014-2018 của ngành Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ.

Công bố kèm theo Quyết định là Tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực và các Danh mục văn bản gồm:

- Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực

- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

- Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

- Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức triển khai, giới thiệu cho công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình biết, thuận tiện tra cứu tình trạng hiệu lực của văn bản để phục vụ công tác chuyên môn.

Tệp đính kèm

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech