Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

17/04/2019 09:41:35

Ngày 05/12/2018 Thủ tướng Chính ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện và quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn số 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngày 22/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1010/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài nhiệm vụ chung, Sở Tài chính được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí  lồng ghép kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng nêu tại Kế hoạch và các nội dung, nhiệm vụ trong Ðề án của UBND tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Tệp đính kèm

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech