Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (1/5/2019-31/5/2019).

Tuyên truyền, phổ biến

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (1/5/2019-31/5/2019).

05/03/2019 14:07:06

Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

An toàn, vệ sinh lao động (viết tắt ATVSLĐ) là một lĩnh vực liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi người tham gia vào công việc hoặc việc làm. Tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... nhằm mục tiêu là thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh như cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại.

Do đó việc tuyên truyền, phổ biến, cập nhật Luật An toàn, vệ sinh lao động không những có ích cho bản thân mà cho toàn thể mọi người có được môi trường làm việc an toàn, thoải mái nhằm phát huy được năng lực cũng như chất lượng công việc.

Ngày 20/2/2019 UBND tỉnh có kế hoạch số 601/KH-UBND về việc triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, UBND tỉnh đã phát động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019: Với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” trong thời gian từ ngày 1/5/2019 đến ngày 31/5/2019.

Kế hoạch tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nêu cụ thể những nội dung và các hoạt động triển khai sau tháng hành động về ATVSLĐ. Đồng thời, UBND tỉnh đã giao cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch.


     Kế hoạch số 601/KH-UBND ngày 20/2/2019 của UBND Tỉnh

     Ban biên tập Sở Tài chính.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech