Tuyên truyền hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới.

Tuyên truyền, phổ biến

Tuyên truyền hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới.

25/03/2019 14:24:27

Tuyên truyền hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới.

Ngày 26 tháng 4 hàng năm đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

lấy làm “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới”. Chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là: “Đường tới Huy chương vàng: Sở hữu trí tuệ và Thể thao”. Tổng Giám đốc WIPO khuyến nghị các nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới hưởng ứng, tuyên truyền rộng rãi và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc WIPO và đề nghị của Cục Sở

hữu trí tuệ về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019, nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về quyền sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị trong tỉnh tùy điều kiện của đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sở hữu trí tuệ hướng vào hoạt động tôn

vinh những huyền thoại thể thao và tất cả những người đang sáng tạo phía sau hậu

trường để nâng cao thành tích thi đấu cũng như làm tăng sức hấp dẫn của thể thao địa phương và trên toàn thế.

         Nhân ngày ngày, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 274/SKHCN- QLCN tổ chức tuyên truyền hoạt động nhân Ngày sở hữu trí tuệ thế giới như Tọa đàm, gioa lưu trực tuyến, phóng sự, hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu, thiết kế poster, treo băng rôn…Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ được đăng trên trang web địa chỉ:  http//ww.skhcn.binhthuan.gov.vn

Công văn 274/SKHCN-QLCN

Ban biên tập Sở Tài chính

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech