Tuyên truyền, phổ biến

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (1/5/2019-31/5/2019).

(05/03/2019)

Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

(24/02/2019)

Tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(22/02/2019)

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018

Tuyên truyền kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình.

(22/02/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Công tác gia đình ngày 12/2/2019 về kế hoạch công tác gia đình năm 2019

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 400 – Võ Văn Kiệt – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3833591 - Fax: 0252.3821656

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech