Tuyên truyền, phổ biến

Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

(05/03/2019)

Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 (1/5/2019-31/5/2019).

(05/03/2019)

Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

Tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

(24/02/2019)

Tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Tuyên truyền Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(22/02/2019)

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech