Tuyên truyền, phổ biến

Bổ sung trường hợp được miễn học phí

(16/11/2018)

Bổ sung trường hợp được miễn học phí

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

(16/11/2018)

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Sửa quy định điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

(16/11/2018)

Sửa quy định điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế.

Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

(15/11/2018)

Đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

(19/09/2018)

Ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế.

(19/09/2018)

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế.

Quyết định 2335/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(19/09/2018)

Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thông báo 325/TB-UBND ngày 22/08/2018 của UBND tỉnh

(19/09/2018)

V/v triển khai các văn bản của Trung ương

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech