Tuyên truyền, phổ biến

Chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin

(11/07/2018)

Chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

(05/07/2018)

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg.

(05/07/2018)

Bãi bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg.

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

(05/07/2018)

Phổ biến thông tin, thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018.

Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

(05/06/2018)

Phổ biến thông tin, thể lệ Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018.

(05/06/2018)

Thực hiện công văn 1923/UBND-KGVX ngày 15/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.

(05/06/2018)

Thực hiện Công văn số 2348/BCĐ 1359 của Ban chỉ đạo 1359 thuộc Sở Tài nguyên và môi trường ngày 28/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018.

Điều chỉnh mức lương cơ sở

(31/05/2018)

Điều chỉnh mức lương cơ sở

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo

(16/05/2018)

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến tiền ảo

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 

Bản quyền thuộc Sở Tài chính Tỉnh Bình Thuận

Email: stc@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech